Mededeling

Laatste 10 dagen van de Ramadaan

Beste broeders en zusters,

Vannacht is het dan zover. Van alle maanden heeft Allah s.w.t. de maand Ramadaan als meest verheven maand gemaakt en heeft daarin de laatste 10 dagen als meest verheven dagen gemaakt, en in die 10 dagen is er een nacht die de meest waardevolle nacht is. Dit geeft aan de Allah s.w.t. het beste met ons voor heeft door ons keer op keer een herkansing te gunnen om Zijn tevredenheid te verdienen. Laten we daarom deze herkansingen met beide handen grijpen opdat we de verloren dagen kunnen herstellen. Herstellen door bewuster te zijn van deze dagen in deze maand. Gebruik deze laatste fase om je aanbiddingen te verbeteren om dichter bij Allah s.w.t. te komen. Deze 10 nachten hebben een grote verdienste bij Allah de meest Verhevene. Het was de gewoonte van onze geliefde profeet v.z.m.h. om de laatste 10 dagen en nachten extra goed te benutten.

Aicha r.a. heeft overgeleverd dat de Profeet v.z.m. zich in de laatste 10 dagen van Ramadaan meer inspande voor de aanbidding dan andere dagen. (Moeslim)

We bevinden ons in de beste dagen en nachten van het jaar, namelijk de 10 laatste dagen van de maand Ramadaan. In deze dagen bevindt zich een hele waardevolle en geweldige nacht, dit is de nacht van de voortbeschikking, de Waardevolle nacht.

Het is de enige nacht van het jaar die zo gigantisch veel gunsten bezit. Allah s.w.t. heeft in de heilige Koran een gehele soerah aan deze bijzondere nacht gewijd. (Soerat Al Qadr)

Onze geliefde Profeet v.z.m.h. zei:”Zoek het (lailatoelqadr) in de laatste.(10 nachten)

Als iemand zwakheid vertoonde (tijdens het eerste gedeelte van de Ramadaan), laat hem dit (de zwakheid) dan niet toestaan tijdens de laatste week”. (Moeslim)

In een andere Hadieth zegt de Profeet v.z.m.h.: “Zoek de nacht van Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste 10 dagen van de Ramadaan”. (Bukharie en Moeslim).

De gunsten van Lailatoelqadr:

Allah s.w.t. zegt: Voorwaar, wij hebben hem (de Koran) neer gezonden in een gezegende nacht (lailatoelqadr).

Allah s.w.t. zegt ook: De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

Dit betekent dat de beloning van jouw aanbidding tijdens deze ene nacht en het verrichten van vrome handelingen gigantisch is. Het zal zijn alsof je meer dan duizend maanden bezig was met aanbidding.

Smeekbede Lailatoelqadr

 Aicha r.a. heeft overgeleverd dat zij de volgende vraag aan de Profeet v.z.m.h. gesteld heeft: O Boodschapper van Allah, als ik de nacht van Qadr vind, wat zou ik dan moeten zeggen? De Profeet v.z.m.h. zei: “Zeg. O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en u houdt van vergeving, dus vergeef mij”.

Wij vragen aan Allah s.w.t. en hopen dat Hij ons begunstigd met het behalen van deze waardevolle nacht en dat Hij s.w.t. het van ons zal accepteren.

Tenslotte broeders en zusters gebruik deze waardevolle nacht om goede daden, extra gebeden, smeekbeden, Koran recitatie en liefdadigheid te verrichten en moge Allah s.w.t. jullie en ons hiervoor belonen en ons gebeden accepteren.

Allahoema Amien.

Team Moskee Almohsinin.

Geef Je Mening