Mededeling

Volwasseneneducatie Broeders

Moskee Almohsinin organiseert de volgende lessen voor broeders:

Les Wanneer Hoe laat
Basis Arabisch (leren lezen) Zaterdag 19:00 t/m 22:00

Tijdens deze lessen zullen we ons focussen op het leren van het Arabisch alfabet. Na dit onderdeel goed onder de knie te hebben gaan we verder met het leren lezen van woorden en zinnen in het Arabisch. In dit onderdeel krijg je verder ook te maken met het leren van smeekbedes en Quraan verzen. Dit gaat volgens uw gewenste tempo!

Les Wanneer Hoe Laat
Beginnend Arabisch (boek 1 Medina) Zaterdag 19:00 t/m 22:00

Deze les is bestemd voor mensen die al een start hebben gemaakt met het leren van de Arabische taal. Tijdens deze lessen zal alleen de Arabische taal worden behandeld. Er zal veel aandacht zijn voor het uitbreiden van je woordenschat en het toepassen en leren van grammatica.

Les Wanneer Hoe Laat
Arabisch Basis (Boek 2 Medina) Zaterdag 19:00 t/m 22:00

Deze les is bestemd voor mensen die boek 1 Medina al hebben bestudeerd of een vergelijkbaar niveau Arabisch hebben. Voordat je van start gaat zal er een mondelinge toets worden afgelegd met de leraar. Na de toetsing zal er gekeken worden welk niveau het best passend is. Tijdens deze lessen zal alleen de Arabische taal worden behandeld. Er zal veel aandacht zijn voor het uitbreiden van je woordenschat en het toepassen en leren van grammatica.

Les Wanneer Hoe Laat
Basiskennis islam (geloofsleer) Maandag en Vrijdag 19:00 t/m 22:00

Tijdens de lessen basiskennis islam wordt je onderwezen hoe je Allah soebhanahoewata3ala moet aanbidden. Oftewel correcte geloofsleer van geloofsovertuiging naar uiterlijke daden. Moskee Almohsinin adviseert u dan ook ten sterkste om u hiervoor aan te melden. Schrijf je snel in en stel deze lessen niet uit.

Les Wanneer Hoe Laat
Quran lessen Zaterdag & Zondag 9:30 t/m 12:30

Deze lessen zijn bestemd voor studenten die al goed Quraan kunnen lezen. Als voorwaarde voor deze lessen geldt dat je al minimaal één Juz (2hizb) hebt gememoriseerd. Wekelijks zullen er in overleg met de leraren taken worden uitgedeeld om te memoriseren.

Schrijf je nu in!

 

Geef Je Mening