De vijf pilaren van de Islam

Aboe عAbdur-Rahman عAbdullah ibnoe عOmar ibnoel-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah – vrede zij met hem – zeggen: “De Islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakaah (armenbelasting), het verrichten van de haddj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en het vasten in (de maand) Ramadan.”

(Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim) 

Hulp nodig?