Word vandaag lid

Salaamoe alaykoem wa Rahmatoe Allahi wa Barakaatoeh,

Beste broeders en zusters,

Stichting Moskee Almohsinin is financieel onafhankelijk en ontvangt geen enkele subsidie (dit willen we ook zo houden)! De moskee is volledig afhankelijk van de contributies, giften en donaties van onze leden. We hebben je steun daarom hard nodig om die onafhankelijkheid te waarborgen. Elke moslim die woonachtig is in Oosterhout en omstreken vragen wij om lid te worden (honderden zijn je al voor geweest!) en je aan te sluiten bij je broeders en zusters! Kom langs op ons kantoor of vul het onderstaand inschrijfformulier in.

Toon uw dankbaarheid aan Allah door het geld waarmee Hij jou heeft begunstigd uit te geven voor één van Zijn huizen. En denk niet dat jouw rijkdom afneemt door een bijdrage aan de moskee te geven. Het zorgt juist voor een toename en het behoud ervan, zoals onze geliefde profeet Mohammed (salla Allahoe alaihi wasalaam) heeft gezegd; “Geld (eigendom) neemt nooit af door (het geven) van sadaqa.” (Moeslim).

Wij willen je hartelijk danken voor je financiële bijdrage in de voorgaande jaren en hopen dat je dit blijft doen in de toekomst (inshaa’Allah)!

Je donatie kun je overmaken op: ABN bank NL 10 ABNA 0612 4265 64 t.n.v. Stichting moskee Almohsinin te Oosterhout. Vergeet niet om je naam en lidnummer (krijg je na inschrijving) te vermelden.

De chart/contributie in onze moskee is afhankelijk van je situatie (student, getrouwd, alleenstaand, etc). Maximaal bedraagt de chart/contributie €240 euro/per jaar, tenzij je zelf meer wilt doneren uiteraard.

Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via info@almohsinin.com

Wa salaamoe alaykoem.

Team Almohsinin

Lid worden

Wordt lid van onze moskee.
Hulp nodig?