Huishoudelijk Reglement

Huisregels moskee Almohsinin Oosterhout

 • Het is niet toegestaan om onbehoorlijk gedrag te vertonen en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de stichting worden geschaad.
 • Het is niet toegestaan om op of rondom het terrein van de moskee te roken
 • Instructies van het bestuur of veiligheidsteam op het vrijdaggebed, Taraweeh gebed, evenementen en Ied-feesten dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Het is niet toegestaan om kwaadsprekerij, ophitserij, pesten, intimidatie, uitsluiting en provocerende gedrag te vertonen.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur om in de moskeeruimten, op het terrein en/of online collecteren of geld of goederen (laten) in te zamelen.
 • Het zonder voorafgaande toestemming van het bestuur handel bedrijven binnen en/of op het terrein van de moskee.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur bijeenkomsten, vergaderingen of lessen in de moskee ruimten te organiseren of het vormen van afzonderlijke groepen.
 • Het is niet toegestaan om zaken in en aan de moskee(gebouw) en zaken van moskeegangers te vernielen of te beschadigen.
 • Het is niet toegestaan om het gebed te verstoren.
 • Het is niet toegestaan om vergaderingen of bijeenkomsten van het bestuur te verstoren.
 • Het is niet toegestaan om te handelen in strijd tegen aanwijzingen en bestuursbesluiten of besluiten van het bestuur.
 • Het is niet toegestaan om de rust te verstoren in de moskee door hard te praten, moskeegangers of de imaam lastig te vallen.
 • Het is niet toegestaan om verbaal en non-verbaal moskeegangers en in het bijzonder bestuursleden, vrijwilligers en het veiligheidsteam te bedreigen.
 • Het is niet toegestaan om  zonder mondeling toestemming van het bestuur gebruik te maken van moskeeruimten en andere moskee eigendommen.
 • Het is niet toegestaan om de auto te parkeren op het terrein van de moskee (uitzonderingen daar gelaten) zonder gebruik te maken van de aangewezen parkeerplaatsen. Ook de fietsen dienen in de daarvoor aangewezen plaatsen te worden gestald. Fietsen mogen niet langer dan drie dagen bij de moskee worden gestald, tenzij noodzakelijk en indien men dit vooraf meldt.
 • Bij calamiteiten volgt men altijd de instructies van het bestuur of veiligheidsteam.
 • Indien men de huisregels niet naleeft, behoud stichting moskee Almohsinin Oosterhout het recht u de toegang tot de moskee te ontzeggen.
 • Indien er door het bestuur wordt geconstateerd dat er een overtreding plaats vind zal er aangifte worden gedaan door het bestuur.
 • Bij overtreding van één de bepalingen kan het bestuur bepalen welke sanctie zal worden opgelegd. 

De mogelijke sancties zijn (combinatie is mogelijk):

 • Gesprek met het bestuur
 • Mondelinge waarschuwing
 • Schorsing
 • Pandontzegging/toegangsverbod
 • Aangifte

Naast een eventuele sanctie zal de materiele en/of immateriële schade altijd op de overtreder worden verhaald.

Hulp nodig?