Terug in de tijd

Voorjaar 1966 (11 april 1966). De “eerste Marokkaanse gastarbeider” komt aan in Oosterhout! Dit is de heer Yedir (beter bekend onder de naam “Al magzen”, wat vrij vertaald de ‘overheid ’ betekent). Kort nadat de eerste gastarbeiders zich in Oosterhout hebben gevestigd, is het verlangen ontstaan naar een eigen plek (gebedsruimte) om met elkaar het gebed (salaat) te verrichten. Ze waren immers uit een land gekomen waar de mensen veel waarde hechten aan het onderhouden van de familiebanden en om samen het gebed (salaat) te verrichten!

In het begin hebben de gastarbeiders van Marokkaanse komaf (onze ouders!) hun dagelijkse gebeden (salawaat) in pensions verricht. Dit werd gedaan onder een leider (imam) die het meest bekwaam was in het reciteren en memoriseren van de Quran. Nadat de groep later substantieel gegroeid was, hebben onze ouders een vereniging opgericht onder de naam “Marokkaanse Migranten Vereniging Oosterhout”.

De doelstellingen van onze ouders waren het behartigen van de belangen van de groep in de breedste zin van het woord (hulp bij taal, gezinshereniging, werk, etc.). Naast deze en andere ‘dagelijkse’ beslommeringen van die tijd, was de drang naar een eigen ruimte, om samen met elkaar te komen en de verhalen en informatie uit eigen land te delen groot.

Het primaire doel van deze eigen ruimte was om dienst te doen als gebedsruimte (Masjid/Moskee), daar onze ouders het belangrijk achtten om samen het gebed (salaat) te verrichten.

In samenwerking met de overkoepelende migranten organisatie uit Breda en de Oosterhoutse gemeenteafdeling welzijn, is er een ontmoetingsruimte ter beschikking gesteld in de Klappijstraat.

De ‘eerste’ ontmoetingsruimte/moskee is een feit! Stel jezelf eens voor hoe de situatie eruit moet hebben gezien toen onze ouders de sleutels ontvingen van hun ‘eigen’ ruimte! Het moet een feestelijke aangelegenheid zijn geweest!

Na een periode van jaren in de Klappijstraat te hebben gehuisvest, was het noodzakelijk te verhuizen naar een noodschoolgebouw in het Slotpark. Dit was de eerste verhuizing!

De groep groeit gestaag en de kinderen (wij) worden herenigd met de vaders en moeders! Mede door deze groei is in het jaar 1980 een schoolgebouw vrijgekomen waarin we zijn ingetrokken. Dit was aan de Piet Vredestraat nr.8 en was ook officieel in gebruik genomen als de eerste “Oosterhoutse Nieuwe Moskee”. Dit gebouw werd door zowel de Marokkaanse alsmede door de Turkse gemeenschap gebruikt als gebedsruimte (masjid/moskee).

In het jaar 1994 verlaat de Turkse gemeenschap deze locatie, daar het schoolgebouw te klein was geworden! Ze kochten een gebouw in de Klappijstraat 57, waarin tot op heden de Turkse moskee is gehuisvest.

De groeiende gemeenschap (waaronder ook ander minderheden) kon deze extra vrijgekomen ruimte goed gebruiken! Ondertussen spaarden onze ouders door te collecteren binnen en buiten onze gemeenschap, immers hadden ze vanaf moment één zich een doel gesteld om een ‘eigen’ ruimte te hebben!

Brand! Door vandalen is in het jaar 1995 brandgesticht aan het houten schoolgebouw. Dit was het eerste grote incident dat onze ouders hebben meegemaakt sinds 1966! Door dit voorval en eerder genoemde doelstelling, is er met de gemeente Oosterhout intensief naar locaties gezocht die in het bestemmingsplan voorzien om een moskee te bouwen.

Diverse opties zijn met de gemeente Oosterhout besproken, echter waren deze opties financieel niet haalbaar voor de Marokkaanse gemeenschap, of het bestemmingsplan voorzag hier niet in.

Het is zover! We kopen in 1999 een vrijgekomen bedrijvenpand op (Kanaalstraat nr.10)! Echter, mede door aantekening van bezwaar kon er geen ingebruikname vergunning worden afgegeven door de gemeente Oosterhout. Dit was een grote tegenslag voor de Marokkaanse gemeenschap! Echter, omdat moslims geloven in voorbestemming van Allaah (god), werd dit geaccepteerd en zijn we tot de orde van de dag overgegaan!

Dit pand is aan een taxibedrijf uit Oosterhout verkocht in 2001, met de toezegging van de gemeente dat we voor de laatste maal een tijdelijk huur pand ter beschikking zouden krijgen. Dit kon snel geregeld worden, omdat er wederom een schoolpand vrij was gekomen door fusie van een aantal scholen. Dit is de tweede verhuizing! Vanaf deze periode tot en met 2009 was de Moskee gehuisvest aan Paterserf nr. 8. (voormalige gymzaal).

De derde en laatste verhuizing is een feit! Na een periode van ruim 43 jaar, nadat de eerste migrant van Marokkaanse komaf voet heeft gezet op Oosterhoutse bodem is een eigen Moskee/Masjid een feit!

De “Stichting moskee Almohsinin Oosterhout” is een feit. Deze moskee is voor iedereen! Op dit moment hebben we een ruime diversiteit aan nationaliteiten die onze moskee bezoeken.

We zijn in eerste instantie Allaah (swt, God), onze ouders en alle betrokkenen, die het mogelijk hebben gemaakt tot realisatie van dit mooie gebouw. Alhamdoelillaah!

Hulp nodig?